Andrea Breebaart (Brijder Jeugd)

Andrea Breebaart (Brijder Jeugd) informeerde het publiek over trends en ontwikkelingen in de game industrie en de rol voor de verslavingszorg rondom problematisch gamen. In haar presentatie kwam eerst de opkomst van het gamen aan bod, afgezet tegen de tijd en ze vertelde ons welke games op dit moment populair zijn en hoe jongeren met elkaar communiceren.

Bij de Brijder blijkt men sinds 2010 een toename te zien in hulpvragen rondom gamen en Moti-4 wordt ook daar in toenemende mate ingezet. Ook blijkt dat ouders en kinderen zich niet goed aan de kijkwijzer houden: er is namelijk een toename gesignaleerd in basisschoolkinderen die 18+ games spelen.

Andrea gaf tevens inzicht in wat we kunnen verwachten de komende vijf jaar op het gebied van gamen. Zo zal er een toename zijn in silver gaming (55+ gaming), zullen ouders in de toekomst vaker samen met hun kinderen gamen en komt er binnen games vaker de mogelijkheid om een eigen verhaallijn te creëren.