Ferry Goossens (Trimbos-instituut)

Ferry gaf een toelichting op het rapport ‘Problematisch gamen: aanbevelingen voor preventie’, dat recentelijk door het Trimbos-instituut is uitgebracht. In het rapport worden acht concrete aanbevelingen gedaan met betrekking tot interventies die professionals binnen maatschappelijke organisaties, zoals leefstijlinstituten, instellingen voor verslavingszorg, en andere zorg- en hulpverleningsinstanties kunnen inzetten ter preventie van problematisch gamen.

Zo wordt geadviseerd om preventie vooral in te zetten op hoog-risico groepen en aandacht te hebben voor de persoonlijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van problematisch gamen. Ook wordt aanbevolen om ouders en professionals meer te informeren en om te investeren in de ontwikkeling van preventie-aanbod en onderzoek.