Risico's van gamen

Wanneer wordt gamen een probleem?

Gamen levert voor de meeste spelers geen probleem op. Het is pas een probleem wanneer een persoon zelf, of zijn omgeving serieuze hinder ondervindt van het gamen. Tevens is het een probleem wanneer het niet lukt om te stoppen of minder te spelen. Het aantal uren per dag of per week dat men gamet is op zichzelf niet voldoende om vast te stellen of er sprake is van een probleem.

Problematisch gamen van jongeren hangt samen met verlaagde schoolprestaties en vaak met depressieve gevoelens, maar ook met eenzaamheid en een negatief zelfbeeld. Soms is het niet duidelijk wat oorzaak en wat gevolg is bij het problematische gebruik van games. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld zowel een oorzaak als een gevolg van problematisch gamen zijn. Sommige mensen hebben geen sociale contacten meer buiten het spel doordat ze zoveel gamen en worden daardoor meer eenzaam. Anderen hadden al weinig contacten ‘in real life’ en zijn daardoor veel gaan gamen.