Voor professionals

In je werk als docent of jeugdhulpverlener of jongerenwerker kom je vaak in aanraking met kinderen of jongeren die gamen of zelfs overmatig gamen. Het is belangrijk om als professional op de hoogte te zijn van welke soorten games er zijn en wat de voordelen en risico's van gamen kunnen zijn.

Informatie over gamen en LVB-jongeren kun je hier vinden vinden.

Maar voor leerkrachten en begeleiders is ook specifieke informatie beschikbaar. Hier lees je waar de deze kunt vinden.

Algemene cijfers over gamen vind je op deze pagina

In april 2016 heeft het Trimbos-instituut het rapport ‘Problematisch gamen: aanbevelingen voor preventie’ uitgebracht. In het rapport wordt ingegaan op de factoren die samenhangen met problematisch gamen en er worden acht concrete aanbevelingen gedaan met betrekking tot interventies die professionals binnen maatschappelijke organisaties, zoals leefstijlinstituten, instellingen voor verslavingszorg, en andere zorg- en hulpverleningsinstanties kunnen inzetten ter preventie van problematisch gamen.