Lesmodules en geschreven materiaal over gamen

In je werk als docent of jeugdhulpverlener of jongerenwerker kom je vaak in aanraking met kinderen of jongeren die gamen of zelfs overmatig gamen. Het is belangrijk om als professional op de hoogte te zijn van wat gamen is en wat de voor-en nadelen ervan kunnen zijn. Algemene informatie is op deze site te vinden. Voor leerkrachten en begeleiders is er specifieke informatie beschikbaar over gamen. Hieronder lees je waar de deze kunt vinden.

Lespakket Vlucht naar Avatar
De Belgische Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (VAD) ontwikkelde een lespakket over gamen voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs. 'Vlucht naar Avatar' wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van deze leerlingen versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Op deze website vind je meer informatie en is het lespakket gratis te downloaden.

Lespakket Gameless
Gameless is een Game Module van de Jellinek voor professionals en docenten in het voortgezet speciaal onderwijs en jeugdhulpverlening.

Toolbox voor professionals
Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld. De toolbox is in zijn geheel te aan te schaffen en losse onderdelen zijn te bestellen en te downloaden. Behalve praktische handvatten vind je in de tipsheets ook tips voor boeken en folders.

Gaminggids voor begeleiders van kinderen en jongeren
Het Belgische Kenniscentrum Mediawijs heeft een gids uitgebracht met tips en informatie over hoe je als professional aan de slag kunt met gamen.