page.php
. . . GameAdviesopMaat

GameAdviesopMaat

De zelftest Game Advies op Maat was oorspronkelijk een initiatief van IVO, Resultaten Scoren, en Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: Brijder (Parnassia Bavo Groep), Centrum Maliebaan, Context (Parnassia BavoGroep), De Hoop GGZ, IrisZorg preventie, Jellinek, Mondriaan, Novadic Kentron, Tactus, Vincent van Gogh voor GGZ, VNN. Een deel van deze partijen is ondertussen gefuseerd of van naam veranderd. 

Financieel

Gameadviesopmaat 1.0 werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van ZonMw. De vragenlijst  werd ontwikkeld binnen het proefschrift ‘Online gaming: exploring a new phenomenon’ (2011). In 2019 is de vraagstelling van de tekst aangepast gebaseerd op een nieuw onderzoek ‘Gameadviesopmaat 2.0’, wederom op basis van een ZonMw subsidie. De psychometrische rapportage is op verzoek beschikbaar en de data/vraagstelling zijn als open data beschikbaar (Gameadviesopmaat 2.0 – ZonMw project 531004006). 

 

 

Scroll naar boven