single.php
. . . cijfers Hoeveel jongeren zijn verslaafd aan gamen?

Hoeveel jongeren zijn verslaafd aan gamen?

Hoeveel jongeren zijn verslaafd aan gamen?

Het werkelijke aantal gameverslaafden is moeilijk te bepalen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, maar je kunt de cijfers niet met elkaar vergelijken. Zo is er niet bij ieder onderzoek gekeken naar precies dezelfde leeftijdsgroep, of gaat het niet over dezelfde periode. Ook heeft het ene onderzoek het over gameverslaving en het ander over compulsief of overmatig gamen. Hieronder staan enkele uitkomsten uit verschillende onderzoeken.

Anderhalf procent van de jongeren tussen de 13 en 16 jaar is aan te merken als ‘gameverslaafd’. Dat komt neer op ongeveer 12.000 jongeren. Het gaat om meer jongens dan meisjes en dit percentage stijgt ieder jaar (Van Rooij et al., 2011).
Om problematisch, dwangmatig internetgebruik te meten is gekeken naar meerdere gedragingen. Hieruit kwam een score. Een combinatie van deze score met een internetgebruik van minstens 7 uur per week duidt op compulsief internetgebruik.
Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs voldoet ruim vier procent aan de criteria voor compulsief internetgebruik. Het is opvallend dat dit bij jonge meisjes vaker voorkomt dan bij jongens. Op een leeftijd van 17-18 jaar lijken de rollen omgedraaid.

Het aantal mensen dat hulpt bij de verslavingszorg zoekt voor gamen is tot 2013 sterk gestegen en schommelt sindsdien rond de 500 per jaar. In 2015 waren er 537 personen met een hulpvraag voor internetgamen, wat neerkomt op 3 inwoners per 100.000 inwoners.

Lees hier meer informatie over cijfers en gamen.

Stel een vraag
Scroll naar boven