Wat zijn voordelen en risico's van gamen?

Voor de meeste gamers is gamen een leuke hobby. Een beperkt aantal uren gamen per dag kan zelfs gezondheidsvoordelen hebben.1 Toch is er een kleine groep gamers (zo’n 4% van de jongeren) die naast de voordelen ook problemen ervaart van het gamen.2 

Games verschillen van elkaar, en afhankelijk van het soort game worden verschillende vaardigheden van de gamer gevraagd. Zo moet de gamer in strategie games goed vooruit kunnen plannen en tactische beslissingen maken, terwijl in shooter games de gamer snel moet nadenken en reageren, door bijvoorbeeld te springen en te schieten. Niet alle voordelen en risico’s zijn dus evenveel van toepassing op de verschillende gamegenres.

De effecten van een game hangen echter niet alleen af van het soort game en hoe veel iemand gamet, maar ook van de persoon en de context. 

Gamen kan dus zowel voordelen als risico’s hebben. De meeste jongeren (68%) die gamen ervaren vooral voordelen, en voor een kleine groep jongeren (4%) levert het gamen naast voordelen ook problemen op2. Bijna één derde (28%) van de jongeren gamet niet of nauwelijks (zie de afbeelding hieronder).

Bronnen

1.      Przybylski AK, Weinstein N. A Large-Scale Test of the Goldilocks Hypothesis. Psychol Sci. January 2017.

2.      Stevens G, Van Dorsselaer S, Boer M, et al. HBSC 2017. Gezondheid En Welzijn van Jongeren in Nederland. Utrecht/Den haag: Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut, SCP.