single.php
. . . professionals Lesmodules en tools over gamen

Lesmodules en tools over gamen

In je werk als docent of jeugdhulpverlener of jongerenwerker kom je vaak in aanraking met kinderen of jongeren die gamen of zelfs overmatig gamen. Het is belangrijk om als professional op de hoogte te zijn van wat gamen is en wat de voor-en nadelen ervan kunnen zijn. Algemene informatie is op deze site te vinden. Voor leerkrachten en begeleiders is er specifieke informatie beschikbaar over gamen. Hieronder lees je waar de deze kunt vinden.

MediaMasters

MediaMasters (2018/2019) is een serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. In de game leer je meer over onderwerpen zoals privacy, online pesten, cybercrime, nepnieuws, games, reclame, onderzoeksvaardigheden, WhatsApp & sociale media, beeldtaal en/of fotograferen & vloggen. MediaMasters is ook beschikbaar voor het speciaal onderwijs.

Lespakket PLAY

PLAY (2017) is een educatief pakket over verantwoord gamen en vrijetijdsbesteding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. PLAY kan ingezet worden in het voortgezet onderwijs en in de jeugdhulpverlening. Het pakket is ontwikkeld door de Belgische Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (VAD). Vanuit een positieve insteek geeft PLAY jongeren inzicht in hun eigen gamegedrag en dat van hun leeftijdsgenoten. PLAY wil jongeren helpen om op een verantwoorde manier te gamen, hen aan het denken zetten over hun vrijetijdsinvulling en over mogelijke alternatieve activiteiten en hobby’s.

Lespakket Vlucht naar Avatar

VAD ontwikkelde een lespakket over gamen voor basisschool leerlingen. ‘Vlucht naar Avatar’ (2017) wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van deze leerlingen versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Het pakket vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen leerzaam en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep gamers bij wie het game-gedrag kan ontsporen.

Lespakket Gameless

Gameless (2011) is een Game Module van de Jellinek voor professionals en docenten in het voortgezet speciaal onderwijs en jeugdhulpverlening. De lessen zijn geschikt voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die overmatig gamen en/of internetten.

Toolbox Mediaopvoeding

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft de Toolbox Mediaopvoeding (2015) ontwikkeld. De toolbox is in zijn geheel te aan te schaffen en losse onderdelen zijn te bestellen en te downloaden. Het bevat zowel producten voor jeugdwerkers als producten die mee te geven zijn aan ouders van kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. Behalve praktische handvatten vind je in de tipsheets ook tips voor boeken en folders.

Praktijkgids Mediawijs Gamen

Het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijs heeft de praktijkgids Mediawijs Gamen (2014) uitgebracht met tips en informatie over hoe je als professional (of als ouder) aan de slag kunt met gamen voor educatieve doeleinden. Daarnaast wordt besproken waar je op moet letten bij het kopen van een game en hoe om te gaan met online gamen en pesten. Ook worden er praktische adviezen gegeven om gesprekken over gamen te voeren in gezins- of klasverband.

Media en kinderen met een LVB

In hoofdstuk 4 van het rapport ‘Media en kinderen met een LVB‘ (2015) van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) worden flyers, boeken, filmpjes, websites, en lespaketten en interventies besproken voor het begeleiden van kinderen met een LVB. Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen een kwetsbare groep op het gebied van mediagebruik. Hindernissen zijn bijvoorbeeld een lager taalbegrip, verminderd besef van normen en waarden en meer moeite met impulsbeheersing. Moeite met het beheersen van impulsen kan verslavingsgevoeligheid in de hand werken.

Folder Gamen

De folder ‘Gamen, zonder flauwekul‘ (2014) is voor jongeren tussen 14 en 24 jaar. De folder is zeer toegankelijk geschreven en daardoor ook geschikt voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het doel van de folder is jongeren te informeren over (de risico’s van) gamen. Er worden ook tips gegeven over verantwoord gamen. De folder is gratis te downloaden.

Gameninfo.nl is een site van Trimbos instituut

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top