single.php
. . . professionals Lesmodules en tools over gamen

Lesmodules en tools over gamen

Lesmodules en tools over gamen

In je werk als docent of jeugdhulpverlener of jongerenwerker kom je vaak in aanraking met kinderen of jongeren die gamen of zelfs overmatig gamen. Het is belangrijk om als professional op de hoogte te zijn van wat gamen is en wat de voor-en nadelen ervan kunnen zijn. Algemene informatie is op deze site te vinden. Hieronder lees je welke lesmodules en tools er zijn voor leerkrachten en begeleiders.

Beleidsadvies voor onderwijs

Het preventieprogramma Helder op School heeft een beleidsadvies ontwikkeld rondom gamen en sociale media op school. De meeste leerlingen zullen gezond en met veel plezier gebruik maken van games en sociale media. Voor een enkeling ontstaan problemen. Hier is het belangrijk om op tijd te signaleren en te begeleiden. Het beleidsadvies en een voorbeeldreglement kun je op deze pagina vinden.

Ouderavond Gamen en Sociale Media

Deze ouderavond voor het primair of voortgezet onderwijs is ontwikkeld voor preventiemedewerkers. De ouderavond is bedoeld om ouders inzicht te geven in problematisch gamegedrag en sociale mediagebruik, maar juist ook om te laten zien hoe leuk games en sociale media kunnen zijn. Daarnaast biedt de ouderavond handvatten aan ouders/opvoeders om het gesprek aan te gaan met hun kind.

Er is ook een ouderfolder (2020) beschikbaar om aan ouders/opvoeders mee te geven na afloop van de ouderavond. In deze folder staan de belangrijkste punten van de ouderavond en tips voor ouders/opvoeders.

Folder Gamen

De folder ‘Gamen, zonder flauwekul‘ (2019) is voor jongeren tussen 14 en 24 jaar. De folder is zeer toegankelijk geschreven en daardoor ook geschikt voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het doel van de folder is jongeren te informeren over (de risico’s van) gamen. Er worden ook tips gegeven over verantwoord gamen. De folder is gratis te downloaden.

E-learning gamen en sociale media

Deze e-learning is bedoeld voor docenten of andere onderwijsprofessionals die meer willen weten over de onderwerpen gamen en sociale media. De e-learning is ontwikkeld samen met preventiewerkers die experts zijn op het gebied van gamen en sociale media.

Het doel van de e-learning is om professionals te leren problematisch gamegedrag en sociale mediagebruik te signaleren en bespreekbaar te maken. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan gezond gebruik van games en sociale media en wat deze zo aantrekkelijk maken voor jongeren.

MediaMasters

MediaMasters (2018/2019) is een serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. In de game leer je meer over onderwerpen zoals privacy, online pesten, cybercrime, nepnieuws, games, reclame, onderzoeksvaardigheden, WhatsApp & sociale media, beeldtaal en/of fotograferen & vloggen. MediaMasters is ook beschikbaar voor het speciaal onderwijs.

Lespakket PLAY

PLAY (2017) is een educatief pakket over verantwoord gamen en vrijetijdsbesteding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. PLAY kan ingezet worden in het voortgezet onderwijs en in de jeughulpverlening. Het pakket is ontwikkeld door de Belgische Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (VAD). Vanuit een positieve insteek geeft PLAY jongeren inzicht in hun eigen gamegedrag en dat van hun leeftijdsgenoten. PLAY wil jongeren helpen om op een verantwoorde manier te gamen, hen aan het denken zetten over hun vrijetijdsinvulling en over mogelijke alternatieve activiteiten en hobby’s.

Lespakket Vlucht naar Avatar

VAD ontwikkelde een lespakket over gamen voor basisschool leerlingen. ‘Vlucht naar Avatar’ (2017) wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van deze leerlingen versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Het pakket vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen leerzaam en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep gamers bij wie het game-gedrag kan ontsporen.

Toolbox Mediaopvoeding

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft de Toolbox Mediaopvoeding (2015) ontwikkeld. De toolbox is in zijn geheel te aan te schaffen en losse onderdelen zijn te bestellen en te downloaden. Het bevat zowel producten voor jeugdwerkers als producten die mee te geven zijn aan ouders van kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. Behalve praktische handvatten vind je in de tipsheets ook tips voor boeken en folders.

Praktijkgids Mediawijs Gamen

Het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijs heeft de praktijkgids Mediawijs Gamen (2014) uitgebracht met tips en informatie over hoe je als professional (of als ouder) aan de slag kunt met gamen voor educatieve doeleinden. Daarnaast wordt besproken waar je op moet letten bij het kopen van een game en hoe om te gaan met online gamen en pesten. Ook worden er praktische adviezen gegeven om gesprekken over gamen te voeren in gezins- of klasverband.

Media en kinderen met een LVB

In hoofdstuk 4 van het rapport ‘Media en kinderen met een LVB‘ (2015) van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) worden flyers, boeken, filmpjes, websites, en lespaketten en interventies besproken voor het begeleiden van kinderen met een LVB. Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen een kwetsbare groep op het gebied van mediagebruik. Hindernissen zijn bijvoorbeeld een lager taalbegrip, verminderd besef van normen en waarden en meer moeite met impulsbeheersing. Moeite met het beheersen van impulsen kan verslavingsgevoeligheid in de hand werken.

Stel een vraag
Scroll naar boven